Achiziţii

Achiziţii în curs

 

Achiziţii desfăşurate

 

ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de achiziţie furnizarea de produse consumabile, de birotica si papetarie pentru proiectul „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” ID 55075

ACHIZITOR

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” – I.N.C.D.P.M. Bucureşti
e-mail: office@inpm.ro
tel.: +40-21-3131729,
fax: +40-21-3157822

OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de furnizarea de produse consumabile, de birotica si papetarie
II.2) Obiectul contractului: Furnizarea de produse consumabile, de birotica si papetarie proiect ID 55075
II.3) Tip contract: Servicii
II.4) Cod CPV: 30192700-8, 30197642-8, 30199230-1, 30193700-5, 30197210-1, 22852000-7, 30199600-6, 22816300-6, 44424200-0, 30192121-5, 30192125-3, 30192920-6, 30197320-5, 30197110-0, 30237380-6, 30192700-8, 30192123-9, 30125100-2, 30234600-4 (Rev. 2)
II.5) Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scăzut”
II.6) Procedura: Achiziţie directă

ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III.1) Număr de oferte primite: 5
III.2) Câstigător: S.C. IRSIDO SRL IAŞI
III.3) Pretul total al contractului (fără TVA): 56.000 lei

 

ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de achiziţie de servicii creaţie şi mentenanţă website proiect pentru proiectul „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” ID 55075

ACHIZITOR

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” – I.N.C.D.P.M. Bucureşti
e-mail: office@inpm.ro
tel.: +40-21-3131729,
fax: +40-21-3157822

OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de servicii creaţie şi mentenanţă website proiect
II.2) Obiectul contractului: Servicii creaţie şi mentenanţă website proiect ID 55075
II.3) Tip contract: Servicii
II.4) Cod CPV: 72413000-8 (Rev. 2)
II.5) Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scăzut”
II.6) Procedura: Achiziţiedirectă

ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III.1) Număr de oferte primite: 2
III.2) Câstigător: PFA Mitrache Laurenţiu Constantin
III.3) Pretul total al contractului (fără TVA): 60.900 lei

 

 

ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de achiziţie de servicii auditare financiară pentru proiectul „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” ID 55075

ACHIZITOR

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” – I.N.C.D.P.M. Bucureşti
e-mail: office@inpm.ro
tel.: +40-21-3131729,
fax: +40-21-3157822

OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de servicii auditare financiară
II.2) Obiectul contractului: Servicii auditare financiară proiect ID 55075
II.3) Tip contract: Servicii
II.4) Cod CPV: 79212100-4 (Rev. 2)
II.5) Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scăzut”
II.6) Procedura: Cerere de oferte

ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III.1) Număr de oferte primite: 3
III.2) Câstigător: S.C. AUDIPREST S.R.L.
III.3) Pretul total al contractului (fără TVA): 21.384 lei

 

ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de achiziţie de servicii expertiză contabilă pentru proiectul „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” ID 55075

ACHIZITOR

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” – I.N.C.D.P.M. Bucureşti
e-mail: office@inpm.ro
tel.: +40-21-3131729,
fax: +40-21-3157822

OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de servicii expertiză contabilă
II.2) Obiectul contractului: Servicii expertiză contabilă proiect ID 55075
II.3) Tip contract: Servicii
II.4) Cod CPV: 79211000-6 (Rev. 2)
II.5) Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scăzut”
II.6) Procedura: Achiziţie directă

ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III.1) Număr de oferte primite: 4
III.2) Câstigător: PFA Mischian Augustin
III.3) Pretul total al contractului (fără TVA): 24.800 lei

 

ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de achiziţie de de servicii design HORECA pentru proiectul „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” ID 55075

ACHIZITOR

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” – I.N.C.D.P.M. Bucureşti
e-mail: office@inpm.ro
tel.: +40-21-3131729,
fax: +40-21-3157822

OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de servicii de design
II.2) Obiectul contractului: Servicii de design HORECA
II.3) Tip contract: Servicii
II.4) Cod CPV: 79341000-6 (Rev.2)
II.5) Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scăzut”
II.6) Procedura: Achiziţie directă

ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III.1) Număr de oferte primite: 1
III.2) Câstigător: PFA Georgescu Ionuţ Bogdan
III.3) Pretul total al contractului (fără TVA): 8000 lei