Obiectiv pe termen lung

Proiectul oferă antreprenorilor și managerilor oportunitatea de a obține competențe pentru a analiza activitatea companiei și a adopta o organizare flexibilă care să permită creșterea competitivității pe piață și adaptablității la mediul de afaceri.

Proiectul oferă instrumente flexibile pentru aplicarea și respectarea completă a legislației în condițiile creșterii performanțelor companiilor.

Obiectiv Specific 1: Creșterea gradului de cunoaștere asupra condițiilor privind contextul aplicării în România a modelelor organizaționale care permit companiilor să coreleze propriile cerințe de competitivitate cu reglementările din domeniul securității și sănătății în muncă.
Obiectiv specific 2: Creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește importanța implementării conceptului de flexibilitate a organizării capabile să coreleze cerințele de competitivitate ale companiilor cu reglementările din domeniul securității și sănătății în muncă.
Obiectiv specific 3: Creșterea gradului de promovare a modelelor flexibile de organizare capabile să coreleze cerințele de competitivitate ale companiilor cu reglementările din domeniul securității și sănătății în muncă.
Obiectiv specific 4: Creşterea nivelului de cunoştinţe specifice în raport cu schimbările şi evoluţiile actuale din sectoarele HORECA şi construcţii.