Despre proiect

Titlul proiectului Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate
Număr contract: POSDRU/81/3.2/S/55075
Beneficiar: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont”
Partener: Camera de Comerț și Industrie a României
Axa prioritară 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul Major de Intervenţie 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
Tipul proiectului: Sectorial
Locaţia proiectului: Ţara: România

Regiunile: Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Muntenia-sud, Sud-Vest, Oltenia Vest

Obiective orizontale
  • Egalitate de şanse
  • Dezvoltare durabilă
  • Abordare transnaţională
Grupuri ţintă

20.000 manageri, antreprenori și angajați din sectorul Horeca informați în problematica de sănătate și securitate în muncă

1200 manageri, antreprenori si angajati participanți la Seminariile regionale de organizare flexibilă și sănătate și securitate în muncă în sectorul HORECA

20.000 manageri, antreprenori și angajați din sectorul Construcții informați în problematica de sănătate și securitate în muncă

1200 manageri, antreprenori si angajati participanți la Seminariile regionale de organizare flexibilă și sănătate și securitate în muncă în sectorul Construcții

Obiectiv general

Dezvoltarea capacității managerilor și antreprenorilor de implementare a organizării flexibile capabile să coreleze cerințele de competitivitate ale companiilor cu reglementările din domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) în sectoarele hoteluri, restaurante și catering (HORECA) și construcții.

Pe termen lung proiectul urmărește creșterea competitivității și flexibilității întreprinderilor din sectoarele HORECA și construcții, a adaptablității la condițiile de piață și scăderea numărului de accidente de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă și crearea unor locuri de muncă mai sigure în cele 2 sectoare.

Obiectiv pe termen lung

Activităţile proiectului

 

* PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI ESTE GRATUITĂ!