Activităţile proiectului

A1 Analiza situației de plecare Constă în elaborarea unui studiu ce va identifica caracteristicile mediului de afaceri din punctul de vedere al capacității companiilor din sectoarele HORECA și construcții de a corela cerințele reglementărilor din domeniul SSM cu cele de competitivitate. Studiul va avea la bază o anchetă pe bază de chestionar aplicat on-line sau direct, pe un eșantion reprezentativ la nivel național și va identifica nevoile și problemele companiilor din cele două sectoare, precum și modalitățile în care acestea pot fi abordate/soluționate.
A2 Documentarea, dezvoltarea și diseminarea materialelor de promovare În cadrul acestei activități se vor elabora și materiale de promovare a problematicii SSM de către experții solicitantului și se vor distribui aceste materiale de către ambii parteneri.
Materialele au rolul de a prezenta legislația, principiile prevenirii riscurilor, sfaturi practice pentru a corela cerințele de SSM cu nevoile întreprinderilor de creștere a competitivității, relația dintre SSM și productivitate, instrumentele de evaluare a riscurilor și metodele pentru prevenirea riscurilor generale și specifice celor două sectoare, unde se poate obține consultanță în domeniul SSM, care sunt sursele de informare disponibile, precum și promovarea problematicii SSM în rândul grupului țintă.
A3 Seminarii regionale de informare

Activitatea prevazută are o abordare sectorială, întrucât se adresează companiilor din sectoarele HORECA și construcții, o abordare regională întrucât seminariile se desfășoară în fiecare regiune și o abordare națională, întrucât se desfășoară în toate regiunile țării.

Se vor organiza câte opt seminarii regionale de informare pentru fiecare sector, câte unul în fiecare regiune de dezvoltare. Participanții vor fi reprezentanți ai companiilor din regiunea și sectorul respectiv, identificați și cooptați în proiect.

Tematicile abordate în cadrul seminariilor vor fi:

  • legislația din domeniul securității și sănătății în muncă și aplicarea ei în companii;
  • modele de organizare flexibilă și competitivitate pentru companiile din sectoarele HORECA și construcții (în funcție de specificul sectorului);
  • corelarea între reglementările legislative și competitivitatea companiilor,
  • analize comparative ale costurilor cauzate de accidente și metode de reducere;
  • bune practici în domeniu (cazuri concrete);
  • fonduri europene pentru SSM.

În cadrul seminariilor vor participa experți naționali și internaționali în problematica organizării flexibile a companiilor ce asigură competitivitatea în condițiile respectării reglementărilor SSM, experți ai solicitantului și experți ai partenerului.

A4 Evaluare de impact a proiectului

Constă în elaborarea unui studiu de impact care se va adresa aceluiași eșantion reprezentativ, printr-o anchetă pe bază de chestionar. De asemenea se vor analiza comparativ datele studiului inițial în vederea verificării gradului în care au fost atinse obiectivele proiectului și pentru măsurarea gradului în care proiectul a avut un impact semnificativ asupra grupului țintă investigat.

Studiul va cuprinde rezultatele cercetării la demararea proiectului, va prezenta exemplele de bune practici expuse în cadrul seminariilor, cele mai importante aspecte privind modul în care se corelează reglementările SSM cu cerințele de competitivitate economică a companiilor și modele de organizare flexibilă aplicabile în sectoarele HORECA și construcții prin care se poate obține o creștere a competitivității companiei pe piață.

A5 Cursuri de formare profesională

Cuprinde organizarea a 2 cursuri de formare profesională:

1) Competenţe antreprenoriale – curs autorizat CNFPA de competenţe cheie;
2) Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – curs autorizat CNFPA.

Activitatea va avea două subactivităţi: A 5.1 Cursuri de formare pentru sectorul HORECA şi A 5.2 Cursuri de formare pentru sectorul Construcţii.