Listă de control pentru restaurante, cafenele, baruri

Anexa nr. 3

Lista de control pentru restaurante, cafenele, baruri conţine o serie de întrebări la care întreprinderea/compania trebuie să răspundă cu „da” sau „nu”.

Toate întrebările la care întreprinderea răspunde cu „da” reprezintă o problemă care trebuie să facă parte din planul de acţiune pe care întreprinderea îl elaborează pe baza listei de control.

În ceea ce priveşte lista de control, întreprinderea trebuie să:

 • răspundă la toate întrebările din listă;
 • ia în considerare, în cadrul planului de acţiune, acele probleme/întrebări la care întreprinderea răspunde cu „da”;
 • ţină seama de cauzele/factorii de risc care ar putea influenţa problemele/deficienţele evidenţiate;
 • elaboreze soluţii/măsuri pentru problemele identificate;
 • desemneze persoanele responsabile de aplicarea măsurilor şi termenele de realizare;
 • menţioneze în scris problemele cheie din cadrul întreprinderii, care nu sunt evidenţiate în listă.

Lista de control

RISCURI DE ACCIDENTARE

Da

Nu

1. Există accidente de muncă ce nu sunt investigate în scopul prevenirii producerii unor accidente similare?

   

2. Există lucrători care nu au fost instruiţi şi formaţi cu privire la activitatea lor?

   

Transport şi activităţi interne

   

3. Materialele, deşeurile etc. sunt în dezordine?

   

4. Există zone de lucru care nu sunt curate şi ordonate?

   

5. Există condiţii de lucru care pot expune lucrătorii la riscul de alunecare, de ex. din cauza obiectelor de pe pardoseală sau a pardoselilor cu denivelări?

   

6. Accesul dintre zona de servire şi bucătărie este prost organizat, astfel încât există riscul ca lucrătorii să se izbească de uşi sau de colegi?

   

Riscuri posturale, căderi etc.

   

7. Există situaţii în care lucrătorii efectuează răsuciri sau întoarceri necorespunzătoare ale corpului?

   

8. Lipsesc dispozitivele de ridicare pentru greutăţi de peste 11 Kg sau dispozitive pentru activităţile necorespunzătoare de ridicat, tras sau împins?

   

9. Pardoselile şi căile de acces sunt alunecoase, de ex. din cauza scurgerilor accidentale?

   

Explozie, incendiu, coroziune şi otrăvire

   

10. Există riscul de incendiu sau explozie pentru că lucrătorii lucrează, de exemplu, cu flacără deschisă?

   

Alte pericole de accidentare

   

11. Este posibil ca lucrătorii să vină în contact cu sarcini electrice periculoase care pot cauza şocuri electrice?

   

12. Vasele de ceramică sunt depozitate atât de sus încât există riscul ca lucrătorii, trăgându-le, să şi le răstoarne în cap?

   

13. Obiectele fierbinţi sunt manipulate în aşa fel încât există riscul ca lucrătorii să se ardă sau să se opărească?

   

RISCURI LEGATE DE MEDIUL DE MUNCĂ

   

Microclimatul

   

14. La temperaturi exterioare normale, temperatura din camera de lucru este mai mare de 25oC sau sub 18oC?

   

15. Există curenţi de aer?

   

16. Există curenţi de aer rece sau radiaţie rece?

   

Calitatea aerului

   

17. Există covoare uzate sau pereţi cu suprafeţe rugoase, de ex. din material textil?

   

18. Fumul de ţigară constituie o noxă?

   

19. În spaţiul disponibil sunt prea multe persoane, astfel încât aerul devine apăsător (mirosuri)?

   

Igrasie şi mucegaiuri

   

20. Apa se infiltrează prin acoperiş, pereţi sau pardoseală?

   

21. Există mucegaiuri vizibile?

   

Iluminat

   

22. La posturile de lucru lumina (nivelul de iluminare) este insuficientă?

   

23. Există strălucire de la corpurile de iluminat sau ferestre?

   

24. Suprafaţa ferestrelor este mai mică decât aproximativ 10% din suprafaţa pardoselii?

   

25. Din încăperea de lucru nu există vedere spre exterior?

   

Acustică

   

26. Există încăperi unde sunetul are „ecou”?

   

27. Există încăperi în care este dificil să se înţeleagă vorbirea atunci când vorbesc mai multe persoane?

   

RISCURI ERGONOMICE

   

Ridicarea de mase grele

   

28. Obiectele sau masele grele sunt manipulate manual?

   

29. Sunt transportate în timpul mersului obiecte sau unelte grele?

   

30. Pe parcursul unei zile de lucru sunt ridicate multe obiecte cu greutate de peste 3 kg?

   

31. Masele sunt ridicate în poziţii de lucru incomode, de exemplu, ţinându-le la distanţă de corp, la înălţimi peste nivelul umerilor sau sub nivelul genunchilor?

   

Tragerea sau împingerea de obiecte grele

   

32. Echipamente (mesele de servire) cu rotile sunt împinse sau trase?

   

33. Pardoseala este inegală, înclinată, moale, lustruită sau există trepte?

   

34. Există zone unde activităţile de tras şi împins se execută în condiţii dificile?

   

35. Lucrătorii simt că obiectul care trebuie împins sau tras este greu?

   

36. Echipamentul este defect sau nu este bine întreţinut?

   

37. Forma echipamentului este de aşa natură încât poziţia de lucru este incomodă?

   

Poziţii de lucru

   

38. Lucrătorii lucrează în poziţii incomode?

   

39. Lucrătorii lucrează cu spatele aplecat sau cu gâtul flectat în faţă?

   

40. Activitatea implică întinderi (amplitudine mare a articulaţiilor)?

   

41. Lucrătorii î?i desfă?oară activitatea în aceeaşi poziţie o perioadă îndelungată de timp?

   

42. Spaţiul de la locul de muncă este redus?

   

RISCURI PSIHOSOCIALE

Cerinţe excesive

   

43. Este necesar ca lucrătorii să lucreze foarte repede?

   

44. Este necesar ca lucrătorii să lucreze adesea peste program?

   

45. Activitatea îi pune pe lucrători în situaţii de stres emoţional?

   

46. Activitatea cere ca lucrătorii să-şi ascundă emoţiile?

   

47. Există deseori cerinţe conflictuale adresate lucrătorilor?

   

48. Obiectivele activităţii sunt neclare pentru lucrători?

   

Lipsa de influenţă

   

49. Lucrătorii au o influenţă redusă asupra propriei lor activităţi?

   

50. Lucrătorii au o influenţă redusă asupra volumului muncii pe care trebuie să o realizeze?

   

51. Lucrătorii au o influenţă redusă asupra modului în care-şi realizează activitatea?

   

Lipsa sprijinului din partea colegilor şi a conducerii

   

52. Există o lipsă de sprijin şi ajutor din partea colegilor?

   

53. Există o lipsă de sprijin şi ajutor din partea conducerii?

   

Lipsa posibilităţilor de dezvoltare

   

54. Lucrătorii au şanse reduse să înveţe lucruri noi în activitate?

   

Intimidare/hărţuire

   

55. Există intimidare/hărţuire la locul de muncă?

   

Lipsa „recunoaşterii”

   

56. Activitatea este recunoscută şi apreciată de conducere?

   

Violenţă şi ameninţări

   

57. Lucrătorii sunt expuşi riscului de violenţă, ameninţări sau insulte din partea clienţilor?

   

Program de lucru

   

58. Există lucrători care lucrează în afara programului normal de lucru, de exemplu, foarte devreme dimineaţa sau în timpul nopţii?

   

Absenţe pe caz de boală

   

59. Există condiţii care ar putea contribui la absenţe pe caz de boală?

   

60. Modificările/ameliorările în activitate ar putea să reducă absenţele pe caz de boală?

   

ALTELE

Întreprinderea trebuie să fie conştientă că, pentru o serie de aspecte, sunt în vigoare cerinţe speciale cu privire la evaluarea locului de muncă.

Printre altele, se vor aplica următoarele cerinţe, pe care întreprinderea trebuie să le adauge la lista de control, dacă problema respectivă este identificată în cadrul întreprinderii:

 • condiţiile de muncă pentru femeile gravide;
 • activitatea la videoterminale (calculatoare);
 • agenţi biologici;
 • substanţe şi produse cancerigene.

În plus, întreprinderea va trebui să acorde atenţie următoarelor aspecte ale activităţii, care nu sunt incluse în lista de control, şi anume:

 • zgomot;
 • substanţe chimice;
 • copii şi tineri.

Evaluarea locului de muncă – Plan de Acţiune

Cauza problemei(lor) / factor de risc

Măsuri

Persoana responsabilă

Termen limită şi priorităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întreprinderea trebuie să ţină cont de modul în care planul de acţiune urmează să fie respectat, dacă planul de acţiune a avut efectele dorite sau dacă trebuie aduse modificări.

Evaluarea locului de muncă trebuie revizuită periodic sau în caz de modificare a activităţii, a metodelor de lucru sau a procesului de producţie care influenţează sănătatea şi securitatea în muncă.

Întocmit de:

Angajator

Data

Angajat

Data