Riscuri generale şi specifice în sectorul Construcții

Sectorul CONSTRUCȚII este un sector cu nivel ridicat de risc în care lucrătorii sunt expuşi unei palete largi de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire: riscuri mecanice, electrice, fizice, chimice, biologice, ergonomice, psihosociale.

Accidente de muncă (AM) se produc în principal, prin:

 • cădere de la înălţime,
 • cădere de la acelaşi nivel,
 • implicare într-un accident auto,
 • electrocutare,
 • surpare, îngropare (în cursul executării săpăturilor),
 • lovire de materiale, obiecte aflate în cădere,
 • contact cu substanţe periculoase (intoxicaţii acute, arsuri chimice),
 • manipularea unor materiale grele,
 • incendiu, explozie.

Principalele boli profesionale şi boli legate de profesie specifice lucrărilor executate în construcţii sunt:

 • afecţiuni musculoscheletice (AMS) ale spatelui şi/sau membrelor superioare,
 • tromboflebită de efort a membrului superior,
 • intoxicaţii acute, subacute, cronice,
 • azbestoză, cancere, afecţiuni pulmonare benigne,
 • pneumoconioze, boli pulmonare obstructive cronice (BPOC),
 • conjunctivite, cheratite,
 • dermatoze, eczeme,
 • alergii cutanate sau respiratorii,
 • hipoacuzie, surditate,
 • boală de vibraţii,
 • hipotermie, degerături,
 • şoc caloric, colaps caloric, crampe calorice.

AMS sunt cele mai obişnuite forme de îmbolnăvire din sectorul construcţii. Se estimează că tulburările musculoscheletice afectează 30% din forţa de muncă din acest sector.

Cercetări recente au arătat că afecţiunile musculoscheletice au o prevalenţă mai mare în unele domenii din construcţii sau grupe profesionale cum ar fi zidari, tencuitori şi dulgheri.

AMS-urile sunt afecţiuni de etiologie multifactorială în care desfăşurarea unei activităţi şi mediul de muncă sunt doi factori semnificativi dintr-o serie de factori care pot contribui la apariţia şi dezvoltarea lor.

Există o mare varietate de AMS legate de profesie, de la afecţiuni ale spatelui cauzate de manipularea manuală a maselor grele, până la afecţiuni ale membrelor superioare cauzate, în principal, de activitatea repetitivă.

În tabelul următor sunt prezentate sintetic riscurile generale şi specifice sectorului CONSTRUCȚII, factorii de risc, efectele acestora şi măsurile de prevenire în raport cu fiecare categorie de riscuri în parte.

Risc

Loc de muncă / factori de risc

Efecte

Măsuri

Riscuri mecanice

 • Căderi de obiecte;
 • Căderi de la același
  nivel;
 • Căderi de la înălțime;
 • Alunecări;
 • Ruperi și ejectări de obiecte și/sau echipamente;
 • Ruperi și ejectări de obiecte și/sau părți ale echipamentului de muncă fix;
 • Ruperi și ejectări de obiecte
  și/sau părți ale echipamentului
  de muncă mobil;

Nerespectarea prevederilor referitoare la executarea lucrărilor si respectiv a tehnologiilor: cofraje fundaţii, cofraje pereţi, cofraje planşee, chesoane, eşafodaje:
· Căderea cleştilor de strângere utilizați la asamblarea cofragului;
· Căderea din cârligul macaralei a unui panou de cofrag, la încercarea de poziţionare a acestuia sub cota „0”, sau la manevra de demontare a cofragului;
· Stivuirea greşită a panourilor de cofrag;
· Alunecarea panourilor de cofrag datorită vibraţiilor şi căderea în golul fundaţiei;
· Căderea panoului de cofrag, prin desprindere, la turnarea betonului, datorită montării necorespunzătoare;
· Demontarea necorespunzătoare a cleştilor folosind ciocanul, în poziţii incomode (în fundaţie), ricoşarea şi scăparea ciocanului din mână

· Vătămări ale membrelor inferioare și superioare, trunchi și gât;
· Tăieturi, hematoame, luxaţii, entorse, fracturi, contuzii,etc.;
· Răniri, arsuri;
· Afectarea auzului (hipoacuzie, surditate);
· Electrocutare;
· Intoxicații;
· Stres;
· Deces.

· Respectarea succesiunii operațiilor în cadrul executării lucrărilor și a tehnologiilor;
· Identificarea și marcarea zonelor de risc;
· Utilizarea de indicatoare de securitate pentru pericole;
· Organizarea corespunzătoare a unor spaţii de depozitare materiale;
· Utilizarea echipamentelor de muncă conforme cu cerințele de securitate și sănătate aplicabile, prevăzute de reglementările legislative și tehnice specifice;
· Elaborarea instrucțiunilor de lucru specifice condițiilor de utilizare a echipamentelor de muncă;
· Instruirea lucrătorilor, în conformitate cu instrucțiunile de lucru specifice și activitățile și tehnologiile de lucru;
· Instruirea lucrătorilor, în conformitate cu instrucțiunile de lucru specifice echipamentelor de muncă și a instrucțiunilor prevăzute de Cartea tehnică/Manualul de utilizare;

 

· Manipularea necorespunzătoare a materialelor (pervaze, elemente de finisare, plăci);
· Alunecarea armăturilor cu secţiune circulară din stivele de depozitare;
· Transportul materialelor având dimensiuni mari;
· Manipularea necorespunzătoare a materialelor inflamabile;
Utilizarea neconformă a materialelor combustibile;

 

· Verificarea periodică a echipamentelor de muncă, inclusiv inainte de începerea lucrului;
· Utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător riscurilor identificate la locul de muncă și în condițiile de utilizare a echipamentului de muncă;

Nerespectarea prevederilor referitoare la punerea în funcțiune, utilizarea, întreținerea și depozitarea echipamentelor de muncă: schele de interior, schele de faţadă, depozite de materiale în aer liber, depozite de material combustibil:
· Căderea popilor (şi antrenarea succesivă a altor popi) utilizați la montarea cofrajului pentru turnarea planşeului;
· Căderea pieselor utilizate ca distanţiere (bucăţi de dulapi, scândură) şi antrenarea panoului de cofrag;
· Prăbuşirea eşafodajului datorită supraîncărcării sau unui montaj necorespunzător;

· Utilizarea echipamentelor de muncă conforme cu cerințele de securitate și
sănătate aplicabile, prevăzute de reglementările legislative și tehnice
specifice;
· Elaborarea instrucțiunilor de lucru specifice condițiilor de utilizare a echipamentelor de muncă;
· Amenajarea suprafeței de sprijin necesară pentru montarea schelei;
· Montarea și demontarea schelelor conform prevederilor Carte tehnică/ Manual de utilizare
· Respectarea instrucțiunilor de montare-demontare stabilite în Planul de montare-demontare și/sau de modificare a schelei;
· Depozitarea materialelor și componentelor schelelor, conform prevederilor Carte tehnică/Manual de utilizare;

 

· Ruperea legăturilor sau a clemei de fixare a planșeelor/podinelor (dulapului de lemn/ panou podea) schelei;
· Căderea materialelor depozitate pe planșeele schelei;
· Desprinderea din ancore şi răsturnarea schelei datorită distribuției necorespunzătoare a încărcărilor (poziții excentrice) sau montajului necorespunzător al schelei, fără amenajarea suprafeței de sprijin;
· Ruperea bridelor de montaj şi prăbuşirea schelei;
· Prăbuşirea schelei datorită ancorării necorespunzătoare;
· Răsturnarea sau căderea materialelor (panouri/plăci/dulapi de lemn) datorită stivuirii necorespunzătoare;
Etc.

 

· Instruirea lucrătorilor, în conformitate cu instrucțiunile de lucru specifice echipamentelor de muncă și a instrucțiunilor prevăzute de Cartea tehnică/Manualul de utilizare;
· Verificarea periodică a echipamentelor de muncă, inclusiv inainte de începerea lucrului;
· Verificarea elementelor și componentelor utilizate la montarea schelei;
· Identificarea și marcarea zonelor de risc;
· Respectarea succesiunii operațiilor în cadrul executării lucrărilor și a tehnologiilor;
· Utilizarea de indicatoare de securitate pentru pericole;
· Organizarea corespunzătoare a unor spaţii, precum cele pentru montare, depozitare;
· Utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător riscurilor identificate la locul de muncă și în condițiile de utilizare a echipamentului de muncă (de ex. la utilizarea schelelor lucrătorii trebuie să folosească echipamentul individual de protecţie (EIP): cască de protecţie, mănuşi de protecţie, încălţăminte cu bombeu întărit şi carâmb înalt).

 

Nerespectarea prevederilor referitoare
la punerea în funcțiune, utilizarea, întreținerea și depozitarea echipamentelor de muncă mobile: excavatoare, buldozere, buldo- excavatoare, screpare/dumpere, auto- gredare, concasoare, compactoare, stivuitoare, încărcătoare pe roţi, autobasculante, autobetoniere, autotransportatoare cu şa, freze, sonde, pompe de beton, maşini speciale cu prize de putere, autocamioane cu şasiu telescopic, echipamente cu nacele de ridicare (autopurtate sau tractate), automacarale, macarale pe şenile, macarale cu priză electromagnetică, maşini de săpat şanţuri şi pozat conducte
· Manevrarea necorespunzătoare a braţului port cupă excavatoarelor;
· Acroşarea tablierului autobasculantei;
· Deversarea încărcăturii manipulate peste cabina şoferului;
· Utilizarea excavatorului pentru alte operaţii decât cele prevăzute în instrucțiunile de utilizare a echipamentului de muncă stabilite În Cartea tehnică/Manualul de utilizare;

 

· Utilizarea echipamentelor de muncă conforme cu cerințele de securitate și sănătate aplicabile, prevăzute de reglementările legislative și tehnice specifice;
· Elaborarea instrucțiunilor de lucru specifice condițiilor de utilizare a echipamentelor de muncă;
· Amenajarea suprafeței de sprijin/teren necesară pentru utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de muncă;
· Diagnosticarea tehnică și punerea în conformitate a echipamentelor de muncă;
· Instruirea lucrătorilor, în conformitate cu instrucțiunile de lucru specifice echipamentelor de muncă și a instrucțiunilor prevăzute de Cartea tehnică/ Manualul de utilizare;
· Verificarea periodică a echipamentelor de muncă, inclusiv înainte de începerea lucrului;
· Utilizarea sistemelor de blindaj și de asigurare împotriva surpărilor de teren (maluri);
· Identificarea și marcarea zonelor de risc;
· Utilizarea de indicatoare de securitate pentru pericole;
· Dotarea echipamentelor de muncă cu dispozitive de semnalizare optică și acustică corespunzătoare riscurilor identificate la locul de muncă;

 

· Ruperea dinţilor cupei excavatorului în timpul operației de săpare şi ejectarea/proiectarea a pieselor de metal;
· Ruperea şenilei în timpul manevrelor de poziţionare a excavatorului pe marginea taluzului (mal) de pământ;
· Răsturnarea excavatorului în golul format de excavaţie;
· Devierea bruscă a traiectoriei de lucru maşinilor terasiere;
· Acroşarea vehiculelor însoţitoare;
· Nivel de zgomot ridicat datorat echipamentelor de muncă, precum: concasoare, compactoare, etc.;
· Vibraţii produse la utilizarea concasoarelor;
· Lipsa cabinei compactorului pentru conducătorul echipamentului de muncă;
· Manevrarea necorespunzătoare a încărcătorului (de ex.: în marşarier, la descărcare cupei în basculantă);
· Lipsa echipamentelor de semnalizare (de ex.: girofar, hupă) a echipamentelor de muncă;

 

· Utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător riscurilor identificate la locul de muncă și în condițiile de utilizare a echipamentului de muncă.

 

· Neadaptarea vitezei de deplasare a autobetonierelor sau altor tipuri de echipamente de muncă mobile încărcate la tipul drumurilor de acces;
· Încărcarea și neasigurarea corespunzătoare sarcinilor/materialelor transportate de autobetoniere sau alte tipuri de echipamente de muncă mobile;
· Răsturnarea autobetonierelor sau altor tipuri de echipamente de muncă mobile, datorită încărcării necorepunzătoare a sarcinilor/ materialelor transportate;
· Lipsa sau optimizarea necorespunzătoare a transportului în şantier;
· Deplasarea concomitentă a diverselor tipuri de autotransportoare, fie agabaritice, fie cu materiale care depăşesc gabaritul maşinii;
· Lipsa echipamentelor de semnalizare în șantier (de ex.:girofaruri cu acţionare permanentă şi a semnalelor acustice);
· Lipsa refugiilor de siguranţă în lungul drumurilor de acces;
· Semnalizarea necorespunzătoare a drumurilor;
· Neadaptarea vitezelor de deplasare în incinta şantierului;

 

 

 

· Calarea necorespunzătoare a automacaralelor sau a altor echipamente de muncă mobile (sau braţe defecte hidraulic);
· Răsturnare sau desprinderea sarcinilor deplasate în cărligul automacaralelor sau a altor echipamente de muncă mobile;
· Neasigurarea suprafeței de lucru corespunzătoare gabaritului și condițiilor de utilizare a frezelor sau altor echipamente de muncă specifice;
· Alunecare sau surpare de teren datorată structurii și naturii acestuia (umed, cleios) și a neasigurării suprafeței de lucru la utilizarea frezelor sau altor echipamente de muncă specifice;
· Surparea terenului și îngroparea lucrătorilor datorită neasigurării suprafeței de lucru la utilizarea frezelor sau altor echipamente de muncă specifice;
· Pierderea stabilităţii tubulaturii la frezarea găurilor pentru piloţii fundaţiilor;
· Lipsa dispozitivelor de avertizare optică și acustică a accesului braţului macaralei în zona de vecinătate a liniilor electrice aeriene

 

 

 

· Nivel de zgomot ridicat, emisie de pulberi-praf de beton, vibraţii şi, după caz, proiectarea de particule dure la spargerea capetelor de piloţi cu ajutorul pikamerulului montat la braţul buldo- excavatorului;
etc.

 

·

Nerespectarea prevederilor referitoare la pregătirea materialelor necesare executării lucrarilor si respectiv a tehnologiilor: linie de confecţionat armături în şantier, prepararea amestecurilor speciale (pentru maşinile de torcretat, pregătirea betonului în şantier, pregătirea stratului de izolaţie (bitumul), tăierea plăcilor de gresie, faianţă, de finisaj, de rigips etc.:
· Prinderea membrelor superioare ale lucrătorului între barele de oţel-beton şi dispozitivile de profilare (îndoire);
· Căderea barelor de oţel-beton de pe masa de lucru datorită neasigurării și/sau a stării fizice a echipamentului de muncă,
· Manipularea necorespunzătoare a barelor de oţel-beton;
· Proiectare substanțe periculoase, inhalare și/sau contact cu pielea la utilizarea materialelor de construcții (de ex.: toxicitatea pastei de ciment şi adaos-ului);

· Elaborarea instrucțiunilor de lucru specifice condițiilor de utilizare a echipamentelor de muncă;
· Diagnosticarea tehnică și punerea în conformitate a echipamentelor de muncă;
· Instruirea lucrătorilor, în conformitate cu instrucțiunile de lucru specifice echipamentelor de muncă și a instrucțiunilor prevăzute de Cartea tehnică/Manualul de utilizare;
· Respectarea succesiunii operațiilor în cadrul executării lucrărilor și a tehnologiilor;
· Verificarea periodică a echipamentelor de muncă, inclusiv înainte de începerea lucrului;
· Indentificarea și marcarea zonelor de risc;
· Utilizarea de indicatoare de securitate pentru pericole;
· Utilizarea substanțelor periculoase în conformitate cu fișele de securitate specifice;
· Alegerea echipamentelor de muncă corespunzătoare lucrărilor executate în șantier;

 

· Contactul cu suprafețe care prezintă temperaturi ridicate (de ex.: materiale de izolaţie fierbinți);
· Depunerea stratului de izolaţie datorită radiaţiilor calorice intense şi a poziţiei lucrătorului;
· Utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de prelucrare a materialelor de construcții;
· Spargerea discurilor de tăiere a echipamentelor de prelucrare a materialelor de construcții;
· Proiectare de obiecte;
etc.

 

· Utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător riscurilor identificate la locul de muncă și în condițiile de utilizare a echipamentului de muncă

 

 

 

· Semnalizarea de securitate și sănătate adecvată cu privire la riscul legat de cădere de la înălțime de la același nivel;
· Asigurarea de împrejmuiri, delimitare șantier/zone de lucru pentru prevenirea căderilor de la înălțime de la acelși nivel;

· Utilizarea echipamentului individual de protecție (EIP) corespunzător, de ex.: încălțăminte de protecție cu inserție/bombeu metalic ;
· Asigurarea ordinii pe șantier ;
· Asigurarea de zone de acces și treceri/căi de circulație libere;
· Asigurarea suprafețelor/solului fără risc de alunecare;
· Asigurarea iluminatului adecvat, amenajarea și delimitarea zonelor de depozitare a materialelor etc.

 

 

 

· Realizare de balizări/semnalizări privind prevenirea riscului legat de prăbușiri/surpări;
· Asigurarea de sisteme de sprijinire, consolidări, fixarea pământului pentru realizarea excavațiilor, întărirea malurilor/pereților, baluzare, etc.
· Semnalizarea zonelor de risc de cădere de obiecte și amenajarea de treceri provizorii pentru prevenirea riscurilor de cădere de obiecte;
· Utilizarea de echipamente de muncă adecvate lucrărilor care se execută, de ex. utilizare de schele și eșafodaje conforme cu cerințele de securitate și sănătate aplicabile; Utilizarea EIP adecvat, de ex. casca de protecție corespunzătoare riscurilor identificate;
· Utilizare de echipamente de muncă adecvate lucrărilor care se execută, de ex. a schelelor, platformelor, pasarelelor care trebuie să fie conforme cu cerințele de securitate și sănătate aplicabile, utilizate (montate, demontate, întreținute, depozitate, transportate) în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de Cartea tehnică/Manual de utilizare, de catre personal calificat și instruit corespunzător legislației în vigoare;

 

 

 

· Asigurarea schelelor, platformelor, etc. de clădire în puncte solide, rezistente pentru a preveni căderea de la înățime a lucrătorilor, a materialelor și/sau uneltelor, în condițiile respectării instrucțiunilor prevăzute de Cartea tehnică/Manual de utilizare a echipamentului de muncă;
· Asigurarea schelelor, platformelor, etc. împotriva răsturnării prin amenajarea suprafeței de sprijin, în conformitate instrucțiunile prevăzute de Cartea tehnică/Manual de utilizare;
· Verificarea periodică a echipamentelor de muncă destinate lucrului la înălțime, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de Cartea tehnică/Manual de utilizare;
· Asigurarea de balustrade, plinte, planșee robuste sau alte mijloace/componente de securitate corespunzătoare în vederea prevenirii căderii de la înățime a lucrătorilor, a materialelor și/sau uneltelor, în condițiile respectării instrucțiunilor prevăzute de Cartea tehnică/Manual de utilizare a echipamentului de muncă (de ex. schele sau alte eșafodaje);
· Utilizarea scărilor ca mijloace de acces între diferitele nivele ale echipamentelor de muncă destinate lucrului la înălțime (de ex. schele sau alte eșafodaje) ;

 

 

 

· Verificarea periodică a stării ancorajelor și asamblărilor echipamentelor de muncă destinate lucrului la înălțime;
· Respectarea instrucțiunilor de utilizare/ montare/ demontare/ întreținere/ depozitare/ transport, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de Cartea tehnică/Manual de utilizare a echipamentului de muncă și prevederile legale referitoare la securitate și sănătate în muncă aplicabile;
· Utilizarea scărilor ca mijloc de protecție de acces;

Atenție: Scările nu se utilizaeza ca mijloace de muncă

· Scările se utilizează în conformitate cu instrucțiunile prevăzute de Cartea tehnică/ Manual de utilizare și legat de prevenirea riscului de basculare sau alunecare a echipamentului de muncă;

Atenție: Scările trebuie să fie poziționate și fixate corespunzător în vederea prevenirii riscului de basculare sau alunecare

· Poziționarea scărilor trebuie să se efectueze în condițiile asigurării suprafeței de sprijin corespunzătoare (sol stabil, suprafață solidă și fixă);

 

 

 

Atenție : Scările nu se folosesc ca montanți, planșee sau pasarele componente ale schelei sau alt eșafodaj

· Utilizarea EIP corespunzător prevenirii riscului de cădere de la înălțime, de ex: echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare); echipament de frânare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare); dispozitive de susţinere a corpului (centuri de securitate complexe);
· Utilizarea de pasarele prevăzute cu balustrade de trecere peste săpături mai largi de 40cm;
· Utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare în vederea prevenirii riscului de cădere de la înălțime a lucrătorilor, de ex. : echipamente pentru ridicarea persoanelor şi obiectelor, care prezintă un pericol de cădere pe verticală de la o înălţime mai mare de 3 m (echipamente prevăzute cu nacela cu braț ridicător sau telescopic etc.);

Riscuri electrice

Electrocare

 

· Arsuri;
· Traumatisme;
· Deces.

· Utilizarea echipamentelor de muncă conforme cu cerințele de securitate și sănătate aplicabile, prevăzute de reglementările legislative și tehnice specifice;
· Diagnosticarea tehnică și punerea in conformitate a echipamentelor de muncă;
· Verificarea vizuală a stării tehnice a echipamentelor de muncă, înainte de utilizare, conform instrucțiunilor prevăzute de cartea tehnică/Manualului de utilizare,
· Asigurarea, după caz, a două măsuri tehnice de securitate împotriva electrocutării;
· Instruirea lucrătorilor cu privire la asigurarea conformității și în ceea
ce privește utilizarea echipamentelor
de muncă;
· Testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a
muncii dobândite a lucrătorilor care
execută operații specifice (de ex.: autorizarea lucrătorilor care intervin la intreținerea echipamentelor de muncă electrice-autorizarea electricienilor din punct de vedere a securității și sănătății în muncă)
· Marcarea, identificarea
instalaţiilor electrice şi atenţionarea
privind pericolul de electrocutare;

· Marcarea şi atenţionarea cu
privire la interzicerea accesului in instalaţiile electrice a persoanelor
neautorizate;
· Asigurarea măsurilor de securitate împotriva electrocutării și,
după caz, a două măsuri tehnice de
securitate împotriva electrocutării, în funcţie de caracteristicile tehnice ale instalaţiei electrice, tipul echipamentelor de muncă şi specificaţiile producătorilor/furnizorilor;

· Depăşirea zonei de securitate/vecinătate sau contactul cu
liniile electrice aeriene sub tensiune a
echipamentelor de muncă cu braț ridicator sau cu remorcă;
· Incendii cauzate de suprasarcină (supraîncărcarea
instalaţiei electrice de alimentare)
datorate producerii arcului electric;

· Verificarea periodică a măsurilor şi mijloacelor de securitate
împotriva electrocutării, în conformitate
cu specificaţiile producătorilor şi reglementările legislative şi tehnice;
· Urmărirea graficului de verificare a măsurilor şi mijloacelor de
securitate împotriva electrocutării, în
conformitate cu specificaţiile producătorilor şi reglementările legislative şi tehnice;

· Executarea defectuoasă a lucrărilor in instalaţiile electrice, fără
respectarea procedurilor de lucru sub
tensiune sau cu scoatere de sub tensiune, a tehnologiilor, a
instrucțiunilor proprii si specifice de
securitate si sănătate în muncă;

· Zăvorârea electrică sau mecanică a tablourilor electrice,
panourilor cutiilor electrice de
distribuţie;
· Interzicerea accesului persoanelor neautorizate la tablourile şi instalaţiile electrice;

· Descărcări electrice atmosferice;
· Producerea de calamități
naturale: inundații, cutremure, viscol,
etc.

· Verificarea existenţei posibilităţii
atingerii elementelor sub tensiune ale liniilor electrice aeriene;
· Interzicerea reparării echipamentelor de muncă electrice de
către personalul neautorizat;

 

 

 

· Verificarea existenţei traseelor
de cabluri electrice, telefonice, gaze, în
documentaţie, înainte de începerea lucrărilor;
· Detectarea traseelor de cabluri electrice subterane aflate in
vecinătatea sau în zonele in care se
efectuează săpături;
· Semnalizarea traseelor de
cabluri electrice subterane şi
avertizarea riscului de electrocutare;
· Interzicerea lovirii, tăierii sau deteriorării cablurilor electrice subterane, instalaţiilor telefonice, instalaţiilor de gaze naturale care se întâlnesc cu ocazia efectuării săpăturilor;
· Dotarea echipamentelor de
muncă specifice (mașini de ridicat și echipamente cu braț ridicător sau
nacela cu braț ridicător) și utilizarea dispozitivelor de detectare de proximitate cu comportare definită în
condiţii de defect (PDF) şi cu rol de semnalizare a intrării braţului ridicător a
echipamentului de muncă în zona de
vecinătate a LEA;
· Semnalizarea şi avertizarea riscului de depăşire a distanţei de
vecinătate şi intrării în contact cu linia
electrică aeriană a braţului ridicător al echipamentului de muncă;
· Redimensionarea instalaţiilor
electrice;

 

 

 

· Verificarea periodică a instalaţiilor electrice;

 • Asigurarea măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate împotriva electrocutării și, după caz, două măsuri
  tehnice de securitate împotriva
  electrocutării, în funcţie de tipul lucrării executate în instalaţia electrică, a
  condiţiilor de lucru şi conform
  reglementărilor în vigoare;
 • Montarea şi utilizarea paratrasnetelor sau a descărcătoarelor de supratensiune;Instruirea personalului cu privire la Planul de intervenţie în situaţii de urgență (planuri şi proceduri de acţiune, alarmare, intervenţie, salvare si prim ajutor), întocmit la nivelul agentului economic;
 • Instruirea personalului cu privire
  la obligaţia de a opri lucrul la apariţia unui pericol iminent si de informare a conducătorului locului de muncă; Stabilirea măsurilor concrete de prevenire a accidentelor tehnice si de muncă în situaţii de urgență.

Riscuri biologice

Expunere la agenții biologici
(de ex.: din sol contaminat)

Excavații
· Contact cu bacterii aerobe si
anaerobe, virusuri, ciuperci, paraziţi;

· Afecţiuni
respiratorii;
· Eczeme;
· Infecții, (de ex.:
infectarea unor plăgi
cutanate);
· Iritaţii ale pielii;
· Dermatite;
· Alergii ;

· Evitarea sau reducerea
expunerii la agenți biologici;
· Aplicarea unor reguli de igienă și de securitate (de ex.: interzicerea
băutului, mâncatului, fumatului, în locul
în care există un risc de contaminare, etc.);

 

· Contact cu bacteria
anaerobă Clostridium tetani;

· Tetanos datorită
toxinei tetanospasmina;

· Prevederea de instalaţii sanitare speciale: spălarea ochilor,
antiseptic, etc.;
· Mecanizarea sarcinilor care
implică riscuri de contaminare;

Terasamente
Contact cu bacterii aerobe si
anaerobe, virusuri, ciuperci, paraziţi

 

· Utilizarea echipamentului
individual de protecție adecvat si a măsurilor de protecție
corespunzatoare;
· Instruirea adecvată a
personalului;
· Respectarea procedurilor de lucru;
· Ventilatie corespunzătoare;
· Curăţenie la locul de muncă;
· Măsuri de igienă adecvate;
· Distrugerea posibililor vectori de contaminare: deratizare.

Renovări
· Contact cu bacterii aerobe si anaerobe, virusuri, ciuperci, paraziţi;
· Contact cu bacteria anaerobă Clostridium tetani;

· Rozătoare;

· Expunere la mucegaiuri;

· Infecţii leptospiroză

o Efecte toxico- iritante generate de subproduși ai mucegaiurilor ;
o Alergii sau pneumonie prin hipersensibilizare

 

Darâmări/Demolări
· Contact cu bacterii aerobe si
anaerobe, virusuri, ciuperci, paraziţi;

 

 

 

 

 

· Înțepături de insecte;

 

 

· Expunere la mucegaiuri;

· Eczeme;
· Infecţii (de ex.:
locale, vitale, parazitare);
· Iritaţii ale pielii,
ochilor si nasului;
· Dermatite;
· Alergii;
· Intoxicații;

 

· Afecțiuni ale pielii;
· Boli transmisibile, posibil letale;

 

· Efecte toxico- iritante generate de subproduși ai mucegaiurilor;
· Alergii sau pneumonie prin
hipersensibilizare;

· Evitarea sau reducerea
expunerii la agenți biologici;
· Prevenirea formării de aerosoli;
· Folosirea de echipament
individual de protecţie adecvat
împotriva expunerii la materiale
potenţial infecţioase;
· Instruirea adecvată a
personalului;

· Utilizare de capcane pentru insecte;

 

 

· Curăţenie la locul de muncă;
· Măsuri de igienă adecvate;

Demolări/ Consolidări/ Realbilitări/ Asanări
· Contact cu bacterii aerobe si
anaerobe, virusuri, ciuperci, paraziţi;

· Eczeme;
· Infecţii (de ex.:
locale, vitale, parazitare);
· Iritaţii ale pielii, ochilor si nasului;
· Dermatite;
· Alergii;
· Intoxicări;

· Evitarea sau reducerea expunerii la agenti biologici;
· Utilizarea echipamentului
individual de protecție adecvat;
· Instruirea adecvată a
personalului;
·

 

· Înțepături de insecte;

· Afecțiuni ale pielii;
· Boli transmisibile, posibil letale;

· Utilizare de capcane pentru insecte;
· Distrugerea posibililor vectori de
contaminare: dezinsecţie

 

 

Întreținere – lucrări de zugrăveli și curățare
· Contact cu bacterii aerobe si
anaerobe, virusuri, ciuperci, paraziţi;

 

· Evitarea sau reducerea
expunerii la agenți biologici;
· Utilizarea echipamentului
individual de protecție adecvat;
· Instruirea adecvată a
personalului;

Riscuri chimice

Expunere la agenți chimici

Excavații
· Contact cu pulberi;

· Afecţiuni
respiratorii;
· Eczeme;
· Infecţii;
· Iritaţii ale pielii;
· Dermatite;
· Alergii;

· Arsuri la nivelul
pielii şi ochilor;
· Efect cancerigen;
· Afecțiuni ale
sistemului nervos central
(SNC);
· Afecțiuni oculare;
· Iritații ale pielii;

· Evitarea sau reducerea
expunerii la agenții chimici;
· Utilizarea echipamentului
individual de protecție adecvat;
· Instruirea adecvată a
personalului;

 

· Utilizarea substanțelor chimice mai puțin periculoase;

Terasamente
· Contact cu pulberi; acrilamidă;
ciment;

Construcții
· Contact cu pulberi;
acrilamidă*; ciment; fibră de sticlă;
smoală epoxidică**; tridimit; cristobalit;
silice cristalină; oxygen lichefiat; masticuri; mortar sintetic (conține hidrocarburi C25-C55 bogate in aromatice);
· Contact cu amorsa pentru tencuieli-ciment Portland ;
· Contact cu emailuri alchidice;
adezivi; ipsos pentru îmbinări; mortar de
smoală epoxidică în trei componenţi
contine benzopiren);

 

Notă : *Acrilamida este utilizata la etansare, izolare;
**Smoala epoxidica – contine
benzopiren;

 

 

Montarea si demontarea elementelor
prefabricate
· Contact cu pulberi; acrilamidă*;
emailuri alchidice; adeziv pentru lipirea placilor de gips;

· Afecţiuni
respiratorii;
· Afecțiuni ale
sistemului nervos central
(SNC);
· Afecțiuni oculare;
· Iritații ale pielii;

· Evitarea sau reducerea
expunerii la agenții chimici;
· Utilizarea echipamentului
individual de protecție adecvat si a măsurilor de protecție
corespunzătoare;
· Instruirea adecvată a
personalului;

· Contact cu solvenți;

· Afecțiuni ale pielii,
· Efect cancerigen;

Amenajări sau instalații
· Contact cu pulberi; masticuri (hidrocarburi C25-C55 bogate in aromatice); grunduri (contin 4,4,metilen dianilină);

· Contact cu solvenți;

 

Transformări
· Contact cu pulberi;

· Contact cu oxigen lichefiat;

· Afecţiuni
respiratorii;

· Afectiuni ale sistemului nervos central (SNC);

Renovari
· Contact cu azbest; pulberi;

· Afecţiuni
respiratorii;
· Azbestoză ;
· Cancer;

 

Reparații
· Contact cu pulberi; grund ***;
smoala epoxidică;

· Contact cu oxigen lichefiat;

 

· Contact cu solvenți;

· Afecţiuni
respiratorii;
· Efect cancerigen;

 

· Afecțiuni ale sistemului nervos central (SNC);

· Afectiuni ale pielii;
· Efect cancerigen;

 

Notă: : ***Grund-contine metilen
dianilina;

 

Darâmări/Demolări
· Contact cu azbest;

· Înțepături de insecte;

· Azbestoză;
· Cancer;

· Afecțiuni ale pielii;
· Boli transmisibile, posibil letale;

Mentenanță
· Contact cu COV;

· Contact cu oxigen lichefiat;

 

· Contact cu solvenți;

· Afecţiuni
respiratorii;
· Cancer;

· Afecțiuni ale sistemului nervos central (SNC);

· Afecțiuni ale pielii;
· Efect cancerigen;

· Utilizarea substanțelor chimice mai puțin periculoase;
· Evitarea sau reducerea expunerii la agenții chimici;
· Utilizarea echipamentului
individual de protecție adecvat si a măsurilor de protecție
corespunzătoare ;
· Instruirea adecvată a
personalului;

 

Întreținere – lucrări de zugrăveli și curățare
· Contact cu var; ciment;

· Afecţiuni
respiratorii;
· Eczeme;
· Infecţii;
· Iritaţii ale pielii,
ochilor si nasului;
· Dermatite;
· Alergii;

 

Asanări
· Contact cu bacterii și virusuri;

· Ințepături de insecte;

· Îmbolnăviri
datorate bacteriilor si virusurilor;

· Afectiuni ale pielii;
· Boli transmisibile, posibil letale;

Consolidări
· Contact cu pulberi de lemn;
smoală;

· Înțepături de insecte;

· Îmbolnăviri ale
aparatului respirator;
· Efect cancerigen;

· Afecțiuni ale pielii;
· Boli transmisibile, care pot avea efect letal

Modernizări
· Contact cu ciment; lână de sticlă; fibră de sticlă; smoală epoxidică***; tridimit; cristobalit; silice cristalină;

· Eczeme;
· Infecţii;
· Iritaţii ale pielii,
ochilor si nasului,
· Dermatite;
· Alergii;
· Arsuri la nivelul
pielii şi ochilor;
· Afecțiuni
respiratorii;
· Efect cancerigen;
· Azbestoză;

· Utilizarea substanțelor chimice mai puțin periculoase;
· Evitarea sau reducerea
expunerii la agenții chimici;
· Utilizarea echipamentului
individual de protecție adecvat si a măsurilor de protecție
corespunzătoare ;
· Instruirea adecvată a
personalului;

 

Reabilitări
· Contact cu lână de sticlă ; fibră de sticlă ; smoală epoxidică*** ; tridimit
Cristobalit; silice cristalină

 

 

 

· Contact cu solvenți;

 

· Înțepături de insecte;

· Eczeme;
· Infecţii;
· Iritaţii ale pielii,
ochilor si nasului,
· Dermatite;
· Alergii;
· Arsuri la nivelul
pielii şi ochilor;
· Afecțiuni
respiratorii;
· Efect cancerigen;
· Azbestoză;

· Afecțiuni
respiratorii;
· Efect cancerigen;

· Afecțiuni ale pielii;
· Boli transmisibile, care pot avea efect letal

· Utilizarea substanțelor chimice mai puțin periculoase;
· Evitarea sau reducerea
expunerii la agenții chimici;
· Utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat si a măsurilor de protecție corespunzătoare ;
· Instruirea adecvată a
personalului;

 

 

 

 

· Utilizare de capcane pentru insecte;

Extinderi
· Contact cu pulberi PM10, PM2,5; lână de sticlă; fibră de sticlă; smoala epoxidică***; tridimit; cristobalit; silice cristalină;

· Eczeme;
· Infecţii;
· Iritaţii ale pielii,
ochilor si nasului;
· Dermatite;
· Alergii;
· Arsuri la nivelul
pielii şi ochilor;
· Afecţiuni
respiratorii;
· Efect cancerigen;

· Utilizare substanțe chimice mai puțin periculoase;
· Evitarea sau reducerea
expunerii la agenții chimici;
· Utilizarea echipamentului
individual de protecție adecvat si a măsurilor de protecție
corespunzătoare ;
· Instruirea adecvată a
personalului;

 

Restaurări
· Contact cu pulberi; azbest; solvenți;

· Afecţiuni
respiratorii;
· Azbestoză;
· Cancer;

· Afecțiuni ale pielii;
· Efect cancerigen;

· Evitarea sau reducerea
expunerii la agenții chimici;
· Utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat si a măsurilor de protecție corespunzătoare ;
· Instruirea adecvată a
personalului;

Demontări
· Contact cu pulberi;

· Contact cu COV;

· Contact cu solvenți;

· Îmbolnăviri ale
aparatului respirator;

· Afecţiuni
respiratorii;

· Afectiuni ale pielii;
· Efect cancerigen;

 

Riscuri fizice

Zgomot

Executarea lucrărilor de construcţii realizate în spaţii largi şi fronturi deschise:
· Săpături cu excavatorul;
· Nivelare şi transport cu autogrederul şi buldozerul;
· Încărcare transport cu încărcătorul frontal;
· Forare de coloane în terenuri naturale de fundare;
· Vibroînfigerea palplanşeelor;
· Compactarea pământurilor cu
rulouri compactoare;

· Afectarea auzului

(hipoacuzie, surditate);

· Oboseală mentală;

· Lipsă de

concentrare;

· Stres;

· Accidente de muncă;

· Atenuarea propagării
zgomotului aerian, prin utilizarea de
incinte şi ecrane fonoizolante;
· Utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducerea
sunetelor reflectate;
· Izolarea procedurilor care
implică emisie de zgomot şi restricţionarea accesului în zonele
respective;
· Organizarea lucrului în aşa fel
astfel încât timpul petrecut în zonele zgomotoase să fie limitat;
· Planificarea activităţilor
generatoare de zgomot, astfel încât
desfăşurarea acestora să afecteze un număr cât mai mic de lucrători;

Procesarea materialelor pentru punere
în operă pe şantier:
· Preparare betonului;
· Transport şi pompare beton;
· Vibrare beton;

 

Executarea lucrărilor de mixturi asfatice:
· Uscare, transportare, ciuruire;
· Malaxare şi depozitare;

 

 

Utilizarea agregatelor minerale
balastiere şi cariere:
· Transportare;
· Concasare;
· Ciuruire prin vibrare;
· Separare părţilor fine;

Executarea de drumuri:
· Ciocane perforatoare;
· Freze rutiere;
· Repartizatoare de mixturi;
· Rulouri compactoare vibratoare;

Executarea lucrărilor de construcţii în
spaţii închise (interiorul anvelopelor
clădirilor):
· Tăierea şi găurirea betoanelor:
rotopercutante, freze-disc, găuritoare;
· Asamblarea elementelor metalice prin autofiletare pentru plăci din gips-carton, panouri sandwich;

Executarea lucrărilor de terasamente şi
fundaţii:
· Procedee tehnologice generatoare de zgomot:

 • Demolarea resturilor de beton +
  cărămidă;
 • Încărcare;
 • Descărcare;

 

Executarea lucrărilor de reparaţii de
drumuri :
· Decopertare, frezare asfalt,
curăţire teren de resturi beton, etc;
· Freze asfalt, ciocane,
încărcătoare-excavatoare;
· Maşini de asfaltat, nivelat compactat;

 

 

Executarea lucrărilor de montare pereţi cortină, pereţi interiori despărţitori,
finisaje, pardoseli:
· Scule portabile electrice (găurit, înşurubat, tăiat, polizat, şlefluit,
rotopercutante);
· Procese tehnologice: găurire, tăiere, şlefuire;

Vibrații

Executarea lucrărilor de construcţii
realizate în spaţii largi şi fronturi
deschise:
· Săpături cu excavatorul;
· Nivelare şi transport cu autogrederul şi buldozerul;
· Încărcare transport cu încărcătorul frontal;
· Forare de coloane în terenuri naturale de fundare;
· Vibroînfigerea palplanşelor;
· Compactarea pământurilor cu
rulouri compactoare;

· Lombalgie şi traumatisme ale coloanei vertebrale;

· Afecţiuni vasculare;

· Leziuni/afecțiuni osoase sau articulare ori musculare;

· Afecţiuni neurologice;

· Sindromul Raynaud;

· Amortizarea vibrațiilor și
izolarea zgomotului structural;
· Utilizarea pardoselilor cu rol de
amortizare a vibraţiilor;
· Alegerea, pe baza informaţiilor
tehnice furnizate de producător, a unui echipament de muncă adecvat,
ergonomic, cu nivelul de vibrații cel mai
scazut;
· Instalarea unor elemente de
amortizare pentru protecția lucrătorilor la vibraţii în timpul lucrului;
· Echiparea locului de muncă cu utilaje prevăzute cu acţionare de la
distanţă, pentru a se evita expunerea directă a lucrărilor la vibrații;
· Evitarea folosirii dispozitivelor de ghidare neechilibrate;

 

Procesarea materialelor pentru punere
în operă pe şantier:
· Preparare betonului;
· Transport şi pompare beton;
· Vibrare beton;

 

 

Executarea lucrărilor de mixturi
asfaltice:
· Uscare, transportare, ciuruire;
Malaxare şi depozitare;

Utilizarea agregatelor minerale,
balastiere şi cariere:
· Transportare;
· Concasare;
· Ciuruire prin vibrare;
· Separare părţilor fine;

Executarea lucrărilor de drumuri:
· Ciocane perforatoare;
· Freze rutiere;
· Repartizatoare de mixturi;
· Rulouri compactoare vibratoare;

Executarea lucrărilor de construcţii în spaţii închise (interiorul anvelopelor
clădirilor):
· Tăierea şi găurirea betoanelor:
rotopercutante, freze-disc, găuritoare.
· Asamblarea elementelor metalice prin autofiletare pentru plăci din gips-carton, panouri sandwich

Executarea lucrărilor de terasamente şi
fundaţii:
· Demolarea resturilor de beton +
cărămidă;
· Încărcare – descărcare;

 

Executarea lucrărilor de reparaţii
drumuri:
· Decopertare, frezare asfalt,
curăţire teren de resturi beton, etc.
· Frezare asfalt, ciocane,
încărcătoare-excavatoare;
· Maşini de asfaltat, nivelat
compactat;

 

 

Executarea lucrărilor de montare pereţi cortină, pereţi interiori despărţitori, finisaje, pardoseli:
· Scule portabile electrice (găurit, înşurubat, tăiat, polizat, şlefluit,
rotopercutante);
· Procese tehnologice: găurire, tăiere, şlefuire;

Riscuri ergonomice

Afecțiuni musculoscheletice, etc.

Locuri de muncă şi lucrări executate pe şantier :
· Ridicare, coborâre, împingere,
tragere, susţinere, transport de
materiale, obiecte etc., operaţii manuale
cum ar fi:
– bătut cu ciocanul;
– găurire;
– înşurubări;
– tăiat cu ferăstrăul;
– vopsit cu pensula;
– tăiere de benzi metalice cu
foarfecele,
– încărcare-descărcare de piese mici (plăci de gresie şi faianţă, cărămizi etc.) pentru a fi transportate de la zona intermediară de depozitare la locul final de asamblare;

Manipularea manuală a
maselor grele are ca efecte:

Accidentare:
ü accident lombar:
lumbago, hernie
discală, ruptură musculară, hernie inghinală;
ü strivire, rănire, tăiere sau arsură, datorate
masei manipulate;
ü cădere cu entorsă sau fractură;

Vizează locul de muncă, echipamentul de muncă, sarcina de muncă, manage-
mentul activităţii şi lucrătorii ca atare.

Constau, în principal, din:

 • eliminarea necesităţii unor operaţii de MMM din faza de proiectare;
 • mecanizarea unor operaţii/alegerea
  de mijloace mecanizate adaptate sarcinii de muncă şi caracteristicilor masei transportate: transpalete, motostivuitoare, etc.;
 • utilizarea unor mijloace tehnice
  ajutătoare: ventuze mobile, platforme elevatoare, cărucioare, cricuri, leviere, sisteme de manipulare cu echilibrare automată, etc.;

 

În cazul manipulării manuale, riscul de afecţiuni dorso-lombare depinde de: caracteristicile masei de manipulat,
cerinţele activităţii, mediul şi spaţiul de muncă.

Îmbolnăvire:
afecţiuni osteomusculo-
articulare (profesionale şi
legate de profesie): lombalgii, artroză, sciatică, hernie discală, afecţiuni ale ţesuturilor moi etc.;
oboseală musculară şi generală;

 • asigurarea întreţinerii preventive şi mentenanţei echipamentelor,
  ü

Factori de risc ergonomici:
q cu acţiune directă:
– factori biomecanici;

q cu acţiune indirectă:
– factori psihosociali;
– factori de mediu;
– factori individuali;

 • amenajarea posturilor de muncă:
  înălţime corespunzătoare a planurilor de lucru, spaţiu de lucru degajat, unelte concepute ergonomic;
  acţiune asupra obiectelor,
  materialelor manipulate: limitarea greutăţii lor, micşorarea masei componentelor constitutive ale diverselor produse;
 • alegerea de sisteme de depozitare
  corespunzătoare;
 • organizarea deplasării şi
  transportului materialelor pe
  verticală utilizând dispozitive şi
  utilaje de ridicat;
 • respectarea unor circuite funcţionale care să evite manipulările inutile sau suplimentare;
 • scări, schele, eşafodaje, etc. care să respecte cerinţele de securitate și
  sănătate aplicabile;
 • menţinerea curăţeniei şi degajarea
  materialelor de pe sol, prevederea
  unor containere pentru deşeuri;
 • evitarea denivelărilor (trepte,
  pante);

 

 

 

 • prevederea mijloacelor de transport cu sisteme care permit reducerea efortului de încărcare /
  descărcare: rampe escamotabile,
  braţ de încărcare auxiliar, etc.;
 • organizarea activităţii după criterii
  ergonomice;
 • prevederea de EIP: mănuşi,
  apărători genunchi, centură lombară;
 • formare şi instruire privind:
  – gesturile şi poziţiile de lucru, amenajarea posturilor de muncă, economia de mişcări, tehnici corecte de manipulare, etc.

· Riscuri psihosociale

Exigenţe/constrângeri
profesionale crescute

· Efort crescut datorat:
– volumului mare de lucrări;
– ritmului crescut de lucru;
– termenelor limită prea strânse;
– capacităţilor şi experienţei reduse a unor lucrători;
– unor metode deficitare de lucru;
– organizării şi coordonării deficitare a unor lucrări;
– deficienţelor echipei de
management;
– organizării timpului şi programului
de lucru (program prelungit, lucrul în weekend) ;
· Aşteptările crescute ale clienţilor, presiunea pieţei şi a concurenţei;
· Necesitatea de a face naveta;
· Riscurile crescute în activitate;
· Responsabilităţile crescute pentru
propria securitate sau a altora;

· Absenteism;
· Probleme de sănătate fizică şi mentală: dureri
de cap, depresie,
anxietate, epuizare fizică şi psihică, morbiditate şi mortalitate hipertensivă şi cardiovasculară;
· Stres;
· Lipsa echilibrului între
muncă şi viaţă,

· Programe flexibile de lucru şi
gestionarea timpului de lucru;
· Schimbări organizatorice în diferitele activităţi desfăşurate;
· Gestionarea volumului de muncă, şi a
ritmului de lucru;
· Asigurarea formării şi instruirii
profesionale;
· Participare la luarea deciziilor;
· Instruirea lucrătorilor în
managementul stresului;
· Instruirea lucrătorilor în
managementul timpului de lucru.

Controlul redus asupra propriei
activităţi

· Lipsa feedbackului în activitate;
· Lipsa posibilităţii de a interveni în controlul şi organizarea propriei
activităţi;

 

 

Sistemul relaţiilor interumane

· Situaţii conflictuale;
· Slaba comunicare/lipsa comunicării;
· Comportamente agresive, de
hârţuire sau intimidare;

Claritatea rolului în activitate

· Cunoaşterea şi înţelegerea deficitară a propriilor atribuţii şi competenţe;
· Lipsa capacităţii de apreciere a nivelului propriilor capacităţi
profesionale;
· Conflict de responsabilităţi;

Schimbarea

· Slaba gestionare şi comunicare a
schimbărilor;
· Siguranţa locului de muncă;
· Fluctuaţia de personal şi dificultatea de a găsi persoane calificate pe piaţa
forţei de muncă româneşti (migraţia fiind şi ea o cauză);
· Schimbarea legislaţiei în domeniul construcţiilor, a politicilor la nivel
naţional, schimbări la nivelul autorităţilor locale (privind eliberarea autorizaţiilor de construire),
diversificarea ariei de activitate,
fluctuaţiile pieţei) ceea ce creează un
stres suplimentar;

Lipsa procedurii

· Improvizarea, caracteristică a
industriei româneşti în condiţiile experienţei reduse a mediului de afaceri
românesc, etc.