Înscriere la Cursuri pentru Sectorul Construcţii – PARTICIPAREA GRATUITĂ

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA
- GRATUIT -

GRUPUL ȚINTĂ este format din 1200 cursanți aparținând grupului ţintă din sectorul Construcții: manageri, întreprinzători și angajați, din cele 8 Regiuni de dezvoltare ale țării.

Fiecare din cei 1200 cursanți va participa GRATUIT la cele 2 cursuri de formare profesională: „Competenţe antreprenoriale” și ”Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” cod COR 325723, pentru a obtine competențe necesare pentru a adopta o organizare flexibilă a muncii care să permită creșterea competitivității pe piața și a adaptablității la mediul de afaceri si competențe pentru a implementa reglementările de securitate și sănătate în muncă.

Cursul de ”Competențe antreprenoriale” va cuprinde ca tematici generale: dezvoltarea și conducerea afacerii, organizarea locului de muncă și asigurarea securității și sănătății în muncă, management de proiect, leadership si managementul oamenilor, comunicarea în afaceri, managementul riscului și schimbarii în afaceri și se finalizeză cu obtinerea de competențe în management și organizare a muncii.

Cursul de ”Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” va cuprinde: prezentarea cadrului legislativ general privind securitatea și sănătatea în muncă, evaluarea riscurilor profesionale, organizarea activității de prevenire și protecție, acțiuni îin caz de urgență – planuri de urgenta și prim ajutor, documentații pentru activitatea de prevenire și protecție, evidente și raportări în domeniul securității și sănătății în muncă și se finalizează cu obținerea de competențe generale în securitatea și sănătatea în muncă.

PREGĂTIREA ŞI ORGANIZAREA DESFASURARII CURSURILOR

 • Se va elabora un calendar lunar de desfăşurare a modulelor de curs pe grupe, săli, perioade. Se vor stabili grupe de cate 28 de persoane care vor urma cursul in orasul lor de resedinta.
 • Cursurile sunt gratuite pentru toti cursantii.
 • Evaluarea cursanţilor pe baza unui examen de absolvire (înaintea susţinerii examenului, fiecare cursant va completa chestionarul de evaluare precum şi alte fişe individuale puse la dispoziţia Prestatorului de către Beneficiar);

Dosarele participanților pentru fiecare curs în parte, vor cuprinde:

 • copie “conform cu originalul” dupa certificatele de calificare/absolvire
 • cererea de înscriere – original;
 • copie “conform cu originalul” după diploma de studii liceale și după caz, alte diplome eliberate conform legislației în vigoare;
 • copie “conform cu originalul” după cartea/buletinul de identitate;
 • copie „conform cu originalul” dupa certificat de nastere;
 • copie “conform cu originalul” după documentul care atestă schimbarea numelui (numai pentru persoanele de sex feminin);
 • adeverinta care atesta calitatea de angajat/manager/întreprinzător – original;
 • formular de inregistrare grup țintă, cu toate rubricile completate, semnat în original de participanți şi persoana în faţa căreia au fost completate

EXAMINAREA CURSANȚILOR

 • examinarea cursanților se va desfășura conform prevederilor legale;
 • se solicită ca în urma participării la programul de formare propus, prin utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice instruirii adulţilor, cursantul să dobândească competenţele profesionale prevăzute în programa de curs aprobată.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE

Se vor elibera certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educației, Cercetarii, Tineretului și Sportului si recunoscute la nivel national de catre

INSCRIEREA PARTICIPANTILOR

Pentru inscrieri va puteti adresa la telefon: 021.313.17.29 persoane de contact Roxana Lica (interior 241) – coordonator formare Horeca si Daniel Badea (interior 226) – coordonator formare sector Constructii sau completând formularul de mai jos.

Pentra a vă înscrie ca participant la conferință vă rugăm să completăți rubricile de mai jos:

Numele (obligatoriu)

Prenumele (obligatoriu)

Funcţia (obligatoriu)

Numele firmei (obligatoriu)

Domeniul de activitate  HORECA Construcţii

Adresa firmei:

Oraşul (obligatoriu):

Judeţ / Sector (obligatoriu):

E-mail firmă (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Fax (obligatoriu)

Introduceţi textul din imagine pentru verificare:
captcha

* La acest curs nu se percepe taxă de participare, numărul de locuri în sală fiind limitat.